Announcements


 • Image for Opisyal na Pahayag ng Kaguruan ng UP School of Statistics Hinggil sa Paglaganap ng Kaduda-dudang mga Survey

  Opisyal na Pahayag ng Kaguruan ng UP School of Statistics Hinggil sa Paglaganap ng Kaduda-dudang mga Survey

  Last updated: March 4, 2022, 7:39 p.m.

  Nagkakaisa at naninindigan kaming mga guro mula sa University of the Philippines School of Statistics laban sa mali at abusadong paggamit sa pagsasarbey (o survey methodology) ng ilang indibidwal at grupong nagsasagawa ng mga kuwestiyonableng pananaliksik na may hindi-mapagkakatiwalaang mga resultang ipinalalaganap nila sa social media. Matiyaga naming sinusubaybayan at sinusuri ang ganitong mga gawain ng pangongolekta ng datos, lalo na ang mga survey na hindi nakabatay sa random sampling. Halimbawa nito ay ang mga “kalye survey” ng ilang vloggers at ang mga kaduda-dudang online survey sa Twitter at Facebook. Nakadidismaya ang kanilang lantarang pagsalaula sa prinsipyo ng tapat at wastong pangongolekta ng datos. Nakababahala rin na may ilang PR companies, pribadong indibidwal, at maging ilang media organizations ang inilalabas at inilalathala ang mga resulta ng mga kuwestiyonableng survey na ito.

  Ang dapat na layunin ng anumang survey ay alamin at ipakita ang totoong paniniwala, damdamin, opinyon, at pulso ng populasyon. Subalit dapat tandaan na ang kalidad ng anumang resulta at interpretasyon ng datos ay nakasalalay sa paraan ng pangongolekta nito. Ang hindi wastong pagpili ng sample (o mga taong pasasagutin sa survey) ay magdudulot ng bias o pagkiling. Nangyayari ito kapag ang piniling sample, halimbawa, ay may pinapaborang grupo. Maging ang mismong paraan ng pagtatanong ng isang taga-interbyu ay maaaring makaapekto sa makukuhang datos. Halimbawa nito ay kung sinasadyang impluwensiyahan ng isang taga-interbyu ang kaniyang iniinterbyu o tagasagot. Ang biased o may-kinikilingang pamamaraan ay magbubunga lamang ng may-kinikilingang resulta. Kung kaya pinaaalalahanan namin ang publiko na laging maging mapagmatiyag at mapanuri sa mga isinasagawang survey at sa mga lumalabas na resulta. Bago paniwalaan ang resulta ng mga survey, suriin at tiyakin muna kung wasto at walang-kinikilingan ang paraang ginamit sa survey.

  Ilan sa dapat tingnan ay ang mga sumusunod: Mayroon bang angkop na sample size o bilang ng na-interbyu? Sinabi ba ang margin of error, level of confidence, at iba pang batayang konsepto sa statistics? Ano ang katangian ng mga ininterbyu? Paano pinili ang mga sasagot? Aling mga sektor ng lipunan ang nirerepresenta, kung mayroon man? Ano ang mga pangyayari noong panahong isinasagawa ang survey? Kung sumailalim sa interbyu, ang tono ba ng taga-interbyu ay walang pinapanigan at walang kinikilingan? Ano-ano pa ang ibang paraang isinagawa para tiyaking wasto at tapat na nasunod ang mga protokol sa pangangalap ng datos? Ilan lamang ito sa mga pamamaraan na magsasabing maayos at responsableng isinakatuparan ang survey.

  Kinikilala at pinasasalamatan naman namin ang mapagkakatiwalaang mga organisasyon na nagtitiyak at nagtataguyod ng pinakamataas na pamantayan sa pagsasagawa ng mga survey at pananaliksik. Sana ay maging katuwang namin kayo sa pagpapaunawa sa publiko kung gaano kahalaga ang tapat at responsableng pagkuha ng pulso ng bayan.
  Ang UP School of Statistics ay patuloy na maninindigan para sa wasto, tapat, at etikal na paggamit ng statistics. Patuloy kaming magmamatyag upang labanan ang maling mga pamamaraan ng pagkuha ng datos. Patuloy kaming maninindigan laban sa pagsalaula sa wasto at tapat na prinsipyo ng pagkuha, pagproseso, pag-analisa, at interpretasyon ng datos. Hangad namin para sa bansa ang patuloy na palaganapin ang malalim na pagpapahalaga sa datos at ang tamang pag-intindi sa statistics at survey research bilang mga instrumentong nagbibigay-liwanag at gumagabay sa ating mga desisyon bilang isang bayan.

  --

  Nagpapasalamat kami sa UP Diliman Sentro ng Wikang Filipino para sa pag-aayos at pagrepaso ng opisyal na pahayag na ito. Mabuhay kayo!

Highlights